tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Dostałem Mandat

Mandaty karne nakładane przez strażników miejskich wypisywane są na drukach, których wzór określony jest przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Każdy mandat oznaczony jest indywidualną serią i numerem.

 

Rodzaj mandatu tj. kredytowany, gotówkowy, zaoczny jest zaznaczany na blankiecie.

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin nie dysponują urządzeniami do bezgotówkowego opłacenia mandatu

 

Autor: AC-P