tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Udostępnianie akt sprawy

Straż Miejska Miasta Lublin udostępnia akta spraw o wykroczenia

Sposób i miejsce składania wniosków
Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego
Straż Miejska Miasta Lublin
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

Adres ESP na platformie ePUAP: /sm_lublin/SkrytkaESP

Wniosek o udostępnienie wersja edytowalna

Wniosek o udostępninie akt PDF

Wymagane załączniki
Do wniosku o wydanie odpisu/kopii lub wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów/kopii załącza się dowód opłaty

Opłaty

 

Realizacja wniosku o udostępnienie akt
Udostępnienie akt zgodnie z wnioskiem następuje w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin

W celu ułatwienia kontaktu w sprawie przygotowanych do udostępnienia aktach we wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail

Dokumenty do wglądu
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie

Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel 81 466 50 15

Podstawa prawna

  • Przepis art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z przepisem art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
  • Opłaty – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy