tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Jak opłacić mandat?

Numer rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. nr konta 85 1240 1503 1111 0010 3766 3554
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ukaranego oraz serię i numer mandatu.

Wpłat można dokonać na otrzymanych odcinkach A i B mandatu karnego (samokopiujący druk wpłaty) bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

 • ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  • środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15,
 • ul. Czechowska 19A - I piętro w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
  • środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30
 • ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,
 • ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,
 • ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej