tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Podstawa Prawna

  1. Przepisy art. 95 – 102a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego