tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Opłaty

Wgląd do akt sprawy, wykonanie fotokopii, sporządzenie odpisu lub kopii samodzielnie jest bezpłatne.
Za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy opłata wynosi 1 zł za każdą stronę kopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik.
Za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych opłata wynosi 6 zł za każdy wydany nośnik.
Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy opłata wynosi 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu

Numer rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. 95 1240 1503 111 0010 0126 0147
W tytule przelewu wskazać sygnaturę sprawy, liczbę kart/nośników informatycznych podlegających opłacie, wskazanie czego opłata dotyczy (np. opłata za wydanie kopii akt sprawy)

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

 • ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  • środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15,
 • ul. Czechowska 19A - I piętro w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
  • środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30
 • ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,
 • ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,
 • ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej