tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Straż Miejska Miasta Lublin

 

UWAGA Mandaty Straży Miejskiej wystawione od dnia 01.01.2024 należy wpłacać na konto:
Straż Miejska Miasta Lublin
95 1240 1503 1111 0010 0126 0147