tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego strażników miejskich

W dniu 5 lutego 2024 r. rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażników miejskich-aplikantów, którzy zostali przyjęci do pracy w ostatnim naborze do Straży Miejskiej Miasta Lublin. W trakcie szkolenia strażnicy zapoznają się z szerokim zakresem zagadnień związanych z działalnością Straży Miejskiej. Oprócz zajęć teoretycznych obejmujących m.in. zagadnienia z prawa karnego i wykroczeń, strażnicy będą brać udział również w zajęciach praktycznych, m.in. z technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, po którym nowi strażnicy rozpoczną pracę na ulicach Lublina.

Dziękujemy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji za przeprowadzenie szkolenia podstawowego, które pozwoli nowym funkcjonariuszom Straży Miejskiej Miasta Lublin poznać wiedzę i umiejętności konieczne w pracy strażnika.

Autor: rb