tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

To już kolejny dzień takiej akcji!

W dniu 19 marca 2024 r. dzięki współpracy Straży Miejskiej Miasta Lublin i Aresztu Śledczego w Lublinie kilkunastoosobowa grupa osób osadzonych posprzątała kolejne zaśmiecone miejsca w naszym mieście. Tym razem zebrano 126 worków z odpadami, łóżka, płyty meblowe, opony, materace itp. z terenu dzielnicy Ponikwoda, tj. okolice Al. Spółdzielczości Pracy, ul. Węglarza, ul. Strzembosza, ul. Laurowej, ul. Jagodowej.

W ubiegłym tygodniu w dniach 11 i 12 marca podobna akcja została przeprowadzona w dzielnicy Wrotków na terenach miejskich pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Herberta, gdzie zebrano ok. 260 worków z odpadami, gabaryty, opony.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Straż Miejska Miasta Lublin podpisała z Aresztem Śledczym w Lublinie umowę o nieodpłatnym zatrudnieniu skazanych do prac porządkowych na terenie miasta Lublin. Była to realizacja wcześniejszego porozumienia Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z Aresztem Śledczym w Lublinie, zawartego w roku 2016. W latach 2020 – 2022 nastąpiła przerwa w pracach porządkowych ze względu na panującą epidemię Covid-19.

W latach 2016-2019 skazani usunęli łącznie 1477 m3 odpadów z 1659 lokalizacji na terenie Lublina. W roku 2023 zebrano 2104 worki, tj. 282,4 m3 odpadów, w tym 60 opon samochodowych, natomiast od 1 stycznia br. zebrano już 944 worki, tj. 113,28 m3 odpadów.

 

Autor: rb