tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kośminek

Starszy Inspektor Andrzej Bartoszek

tel. 539-869-808; 81-466-50-81   e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Kośminek:

Od wschodu: wschodnia granica miasta; od południa: ul. Szklarniana - ul. Głuska; od zachodu: rzeka Czerniejówka; od północy: ul. Fabryczna - ul. Droga Męczenników Majdanka

Autor: ML