tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Holowanie

Usunięty pojazd
Jeśli nie zastał(a) Pan/Pani pojazdu w miejscu którym go pozostawiono należy:

 1. zadzwonić do Straży Miejskiej Miasta Lublin pod bezpłatny numer tel. 986 lub kom. 465 500 410
 2. zapytać czy pojazd został usunięty przez straż miejską – wówczas:
  • należy podać numer rejestracyjny i markę swojego pojazdu,
  • określić miejsce (podać nazwę ulicy), gdzie pojazd był zaparkowany.

Gdy pojazd został usunięty na podstawie dyspozycji Straży Miejskiej, to zgodnie z wskazówkami uzyskanymi telefonicznie, należy udać się do siedziby Straży Miejskiej Miasta Lublin na ul. Podwale 3a:

Wyświetl większą mapę   

 
Dokumenty niezbędne do okazania w SMML:

 1. dokument tożsamości,
 2. dokument upoważniający do użytkowania pojazdu (dowód rejestracyjny lub inny dokument upoważniający)
  • jeśli ich nie zabierzesz nie zostanie wydanie Ci zezwolenie na odbiór pojazdu.

           
W siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin:

 1. zostaną przeprowadzone czynności w sprawie o wykroczenia,
 2. wydane zostanie zezwolenie na odbiór pojazdu,
 3. wskazany zostanie parking, na którym znajduje się pojazd, gdzie wydanie pojazdu nastąpi po okazaniu:
  • zezwolenia na odbiór - wydanego przez straż miejską (wzór zezwolenia),
  • dokumentu upoważniającego do użytkowania pojazdu,


WAŻNE: Wskazane powyżej dokumenty należy posiadać przy sobie podczas odbioru pojazdu z parkingu oraz trzeba liczyć  się z opłatami np. za odholowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w wysokości 222 zł i za jego przechowywanie 15 zł/doba. (Uchwała Rady Miasta Lublin Nr 383/X/2019 z dnia 17 października 2019 r.)

Informacja o Wrakach Pojazdów

Podstawa prawna:

 • Art. 50a oraz art. 130a ust. 11 pkt 1 pkt 1, 4, 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w zw z:Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane,lub
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.