tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Wraki Pojazdów

W przypadku jeżeli pojazd znajduje się w stanie, w którym jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (potocznie: wrak), właściciel powinien pozbyć się go w legalny sposób poprzez przekazanie do stacji demontażu. Stacja demontażu musi mieć zezwolenie marszałka województwa na taką działalność.

Po dokonaniu kasacji samochodu właściciel uzyskuje zaświadczenie o demontażu pojazdu, unieważnienie dowodu rejestracyjnego, a także karty pojazdu, jeżeli była wydana. Z powyższymi dokumentami należy udać się do wydziału komunikacji i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.