tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Felin

Inspektor Artur Kasprzak

tel. 539-869-827; 81-466-50-81   e-mail: dzielnicowy@986.pl

 

Granice Dzielnicy Felin:

Od wschodu: wschodnia granica miasta; od południa: ul. Droga Męczenników Majdanka; od zachodu: ul. Lucyny Herc; od północy: tory PKP

Autor: ML