tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Znakowanie rowerów w Szkole Podstawowej nr 30

Dnia 22 września przypada Dzień bez Samochodu – międzynarodowa kampania proekologiczna świętowana corocznie.

 

W Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Nałkowskich 110 w Lublinie, gdzie na co dzień dyżur swój pełni funkcjonariusz Straży Miejskiej Miasta Lublin, organizowane są działania wychowawczo – dydaktyczne promujące zdrowy styl życia i szeroko rozumianą ekologię, a także realizowany jest ogólnopolski projekt „Wygraj ze smogiem".

 

Straż Miejska Miasta Lublin w tym roku postanowiła aktywnie włączyć się w akcję realizowaną przez Szkołę Podstawową nr 30 poprzez znakowanie rowerów.

 

W tym dniu zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele, jak i mieszkańcy (mając dowód osobisty i dowód zakupu) mogą oznakować swój jednoślad.