tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zlikwidowane wysypisko śmieci przy ulicy Orzechowej

W dniu 22 kwietnia 2022 roku strażnicy z Eko-patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin podjęli interwencję zgłoszoną przez mieszkańców i dotyczącą dużego wysypiska śmieci przy ulicy Orzechowej. Wśród śmieci znajdowały się odpady bytowe, folie, plastiki, pudełka oraz odpady budowlane.

Po przeprowadzeniu czynności strażnicy dotarli do sześciu osób odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami stałymi. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ukarali sześć osób mandatami po 500 zł. Odpady zostały usunięte.