tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zgłoś interwencję lub wykroczenie w ruchu drogowym, albo w sprawach porządkowych

W przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

 

I. Zgłoszenia interwencji,

należy kierować bezpośrednio do Dyżurnego Straż Miejskiej Miasta Lublin dzwoniąc pod całodobową bezpłatną linię alarmową 986 lub tel. 81 466 50 20 lub e-mailem: dyzurny@986.pl.
Należy podać:

1. dokładny adres zdarzenia,
2. opis sytuacji,
3. imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego (niewymagane),

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje poprze SMS na numer tel. 81 465 500 410, wpisując w treści: dokładny adres zdarzenia, opis sytuacji, imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego (niewymagane).
Prosimy nie wysyłać wiadomości MMS.

Ponadto zachęcamy do kontaktu ze strażnikami-dzielnicowymi, którzy swoją pieczą obejmują poszczególne dzielnice na terenie miasta.
Kliknij poniżej a następnie w dzielnicę, której dotyczy sprawa – wówczas wyświetli się kontakt do strażnika dzielnicowego mającego ją pod opieką:
               
                Mapa Dzlelnic   

II. Zgłoszenie wykroczenia w ruchu drogowym lub sprawach porządkowych, można dokonać:

1. Telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer 986 lub 81 466 50 20,
2. Listownie lub e-mailem: dyzurny@986.pl – podając w zawiadomieniu:
-  imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres zamieszkania,
-  adres e-mail, nr telefonu,
-  wszelkie okoliczności zdarzenia - datę, godzinę, miejsce oraz ewentualnie dane sprawcy wykroczenia,
-  materiał dowodowy - zdjęcia, filmy,
3. Osobiście - zgłaszając się do siedziby Straży Miejskiej Miasta Lublin, adres:
20-117 Lublin, ul. Podwale 3a,

    Zgłaszający wykroczenie ma obowiązek uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających oraz w postępowaniu sądowym — może być wezwany w charakterze świadka.