tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Zakończenie szkolenia podstawowego strażników

W dniu 2 lipca 2020 r. odbyło się zakończenie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) województwa lubelskiego. 17 nowo przyjętych strażniczek i strażników otrzymało świadectwa, które wręczyli podinspektor Jerzy Gąsior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, Jacek Kucharczyk.

Szkolenie podstawowe, prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz policjantów i pracowników KWP Lublin, obejmowało zagadnienia prawne, taktyki i techniki przeprowadzania interwencji, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wybrane zagadnienia z prewencji i ruchu drogowego oraz elementy psychologii. Szkolenie zakończyło się dwudniowym egzaminem końcowym, obejmującym wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także test sprawnościowy.

Wszystkim  serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu i witamy w szeregach Straży Miejskiej Miasta Lublin..

Autor: rb