tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Wykrycie i ukaranie sprawcy podrzucenia śmieci

W dniu 3 grudnia 2019 r. dzielnicowi Straży Miejskiej stwierdzili przy ul. Pliszczyńskiej na wysokości Zespołu Pałacowo-Parkowego dużą pryzmę śmieci, wyglądających jak pozostałości po rozbiórce domu.  Wśród odpadów znaleziono dane adresowe. Okazało się, że wywóz odpadów po rozbiórce domu został zlecony firmie transportowej, której właściciel pozbył się ich w taki sposób. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 500 zł i zobligowany do uprzątnięcia odpadów do dnia 16 grudnia. 

Podczas przeprowadzonej rekontroli stwierdzono, że wszystkie odpady zostały uprzątnięte, a sprawca przedstawił potwierdzenie legalnego pozbycia się odpadów.

Autor: rb