tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Urządzenie blokujące koło

Jeśli na kole Pana/Pani pojazdu została założona blokada należy:

zadzwonić do Straży Miejskiej Miasta Lublin, pod bezpłatny numer tel. 986 lub 665-500-410
i zgłosić zablokowanie pojazdu, poprzez:

    - wskazanie ulicy, na której pojazd został zablokowany.
    - podanie numeru rejestracyjnego i marki pojazdu oraz numeru blokady

Gdy pojazd został zablokowany przez Straż Miejską, to zgodnie z wskazówkami uzyskanymi telefonicznie należy pozostać w pobliżu pojazdu i oczekiwać na przyjazd patrolu.

Uwaga: NIE WOLNO uruchamiać silnika, manewrować kierownicą, ruszać samochodem z miejsca, ponieważ grozi to uszkodzeniem pojazdu przez założoną blokadę.

Gdy przyjedzie patrol Straży Miejskiej:

1. należy okazać dokument tożsamości, w tym prawo jazdy,
2. zostaną przeprowadzone czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia,
4. zostanie zdjęte urządzenie blokujące.
       
W trakcie czynności prowadzonych przez strażnika, należy stosować się do wydawanych przez niego poleceń.

Podstawa prawna:
1. Art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
2. Art. 130a ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:
Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.