tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Uroczystości Dnia Straży Miejskiej oraz obchody 30-lecia powstania Straży Miejskiej Miasta Lublin

W dniu 8 września w Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyły się uroczystości z okazji Dnia Straży Miejskiej, który obchodzony jest każdego roku 29 sierpnia oraz jednocześnie 30-lecia powstania Straży Miejskiej w Lublinie. Lubelska Straż została powołana do służby na rzecz społeczności lokalnej 10 czerwca 1991 roku w 30-osobowym składzie.

 

Na terenie jednostki Straży Miejskiej Miasta Lublin odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem władz miasta oraz licznych zaproszonych gości, podczas którego wyróżniającym się strażnikom zostały wręczone medale, awanse i nagrody.

 

Prezydent Miasta Lublin, w uznaniu za wkład i zaangażowanie w służbę na rzecz Miasta i jego Mieszkańców z podziękowaniem za zapewnianie porządku publicznego oraz dbałość o bezpieczeństwo Lublinian, odznaczył medalami strażników naszej Jednostki.

 

Ponadto decyzją Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych i duże zaangażowanie w pracę oraz dbałość o dobre imię Straży Miejskiej awanse na wyższe stanowisko służbowe otrzymało 40 strażników.

 

Za zaangażowanie w realizacji swoich obowiązków oraz za profesjonalizm i wzorową postawę Komendant naszej Jednostki wyróżnił nagrodami 23 funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Miejskiej.

 

Tego dnia Prezydent Miasta Lublin, pan dr Krzysztof Żuk, uroczyście przekazał Straży Miejskiej Miasta Lublin 4 rowery hybrydowe, które zapewnią funkcjonariuszom możliwość dojazdu w miejsca, gdzie nie dotrze patrol samochodowy.