tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Uroczyste przekazanie nowych rowerów Straży Miejskiej Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin, pan dr Krzysztof Żuk, uroczyście przekazał Straży Miejskiej Miasta Lublin 4 rowery hybrydowe.

Rowery są ekologicznym środkiem transportu, który zapewnia funkcjonariuszom możliwość dojazdu w miejsca, gdzie nie dotrze patrol samochodowy. Każdy z posiadanych przez Straż Miejską rowerów jest specjalnie oznakowany, a funkcjonariusze na jednośladach wyposażeni są we wszystko, co jest niezbędne do podejmowania interwencji - od środków łączności po środki przymusu bezpośredniego. Od dnia 8 września 2021 roku dysponujemy 12 rowerami, w tym 4 z napędem elektrycznym oraz 4 hybrydowymi.

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin regularnie patrolują ścieżki rowerowe na terenie miasta. Patrole rowerowe dojadą wszędzie tam, gdzie nie dotrze patrol zmotoryzowany, a poruszają się szybciej niż patrole piesze. Funkcjonariusze patroli rowerowych dokonują przeglądu ścieżek rowerowych, przede wszystkim pod kątem ich stanu technicznego oraz czystości i porządku, pojawiają się kilkakrotnie w ciągu dnia w określonych miejscach, również poza ścieżkami rowerowymi – kontrolują tereny zielone, tereny gromadzenia się dzieci i młodzieży i inne trudno dostępne miejsca.

 

Patrole rowerowe naszej jednostki podejmują również działania związane z naruszeniem przepisów prawa przede wszystkim w zakresie:

- spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

- niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz niesprzątania po nich,

- zakłócania ładu i porządku publicznego,

- niszczenia infrastruktury miejskiej w parkach oraz skwerach,

- zaśmiecania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Ponadto patrole podczas objazdów porządkowych poszczególnych dzielnic i osiedli, sprawdzają miejsca narażone na powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci. Bardzo ważne jest ich oddziaływanie prewencyjne oraz podejmowanie działań profilaktycznych, szczególnie wobec najmłodszych rowerzystów.