tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Ukaranie sprawcy podrzucenia śmieci przy ul. Lipniak

W dniu 15 stycznia 2020 r. podczas patrolu dzielnicy Węglin dzielnicowy Straży Miejskiej Miasta Lublin stwierdził przy ul. Lipniak dwa wyrzucone żółte worki na odpady z tworzyw sztucznych i metali. Po otwarciu worków okazało się, że znajdują się tam odpady zmieszane (papier, resztki jedzenia, elektroodpady, tworzywa sztuczne itp.), wśród których znaleziono również dane osobowe. Strażnicy dotarli do właścicielki posesji, z której pochodziły odpady. Na osobę tę został nałożony mandat karny oraz nakazano jej uprzątnięcie odpadów. Rekontrola w dniu 16 stycznia potwierdziła, że odpady zostały uprzątnięte.

Autor: rb