tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Ukaranie sprawcy podrzucenia odpadów przy ul. Świętochowskiego

Funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych podjęli interwencję dotyczącą dzikiego wysypiska z odpadami przy ulicy Świętochowskiego i Lema. W spryzmowanych śmieciach znajdowały się między innymi odpady budowlane i poremontowe, duża ilość makulatury oraz folie, odpady plastikowe i butelki. Strażnicy z dokładnością sprawdzili dzikie wysypisko odpadów i znaleźli informacje, które pozwoliły ustalić właściciela śmieci oraz sprawcę ich podrzucenia. Mężczyzna, który nielegalnie porzucił odpady w tym rejonie został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do niezwłocznego usunięcia zaniedbań. 

Rekontrola w kolejnych dniach wykazała, że teren został uprzątnięty.