tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

UKARANIE SPRAWCY PODRZUCENIA ODPADÓW PRZY UL. SKRZYNICKIEJ

W dniu 14 października 2021 roku funkcjonariusz Oddziału Eko-Patrol Straży Miejskiej Miasta Lublin podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych stwierdził przy ul. Skrzynickiej osiemnaście wyrzuconych worków z odpadami.

Po otwarciu worków okazało się, że znajdują się tam odpady zmieszane, głównie bytowe (m.in. papier, pampersy, resztki jedzenia, tworzywa sztuczne), wśród których znalazły się również dane osobowe. Strażnik dotarł do właściciela podrzuconych worków z odpadami. Na sprawcę wykroczenia nałożony został mandat karny.

Sprawca podrzucenia odpadów został zobowiązany również do natychmiastowego usunięcia zaniedbań i uprzątnięcia terenu, co niezwłocznie uczynił. Potwierdziła to rekontrola zanieczyszczonego terenu w dniu 18 października.