tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Naukę czas zacząć!

Naukę czas zacząć!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1511) w zwiazku z  art. 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1795), w dniu dzisiejszym rozpoczeło sie szkolenie strażników gminnych (miejskich) z wo.lubelskiego.

Organizatorem szkolenia oraz prowadzącym szkolenie jest Straż Miejska Miasta Lublin; podmiotami współpracującymi podczas szkolenia jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz inne instytucje.

Szkoleniem została objęta wyznaczona liczba strażników gminnych (miejskich) z terenu województwa lubelskiego –
16 osób ze Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz 2 osoby ze Straży Miejskiej w Świdniku. Szkolenie podstawowe prowadzone jest przez wykwalifikowany personel Straży Miejskiej Miasta Lublin, policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
SP ZOZ w Lublinie Ośrodek Szkoleniowy. 

 

Życzymy owocnej nauki, zdania z wynikiem pozytywnym egzaminów kończących szkolenie i z oczekiwaniem czekamy na Was.

Autor: AC-P