tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna dwuletnią kampanię pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie”, która stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszy problem stresu zawodowego. 

Jej celem jest popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu, związanego z wykonywaną pracą oraz o innych zagrożeniach psychospołecznych i sposobach radzenia sobie z nimi. Przekaz kierowany jest do pracowników i pracodawców. Kampania „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie” realizowana jest poprzez internetową akcję informacyjną. Od 15 maja na portalach internetowych: ONET.PL, WP.PL, TVN24.PL, FAKT.PL emitowane są banery reklamowe kampanii.

Wśród czynników psychospołecznych występujących w środowisku pracy, najczęstszym jest stres zawodowy. Doświadcza go większość z nas. Szacuje się, że ok. 50­60% nieobecności w pracy spowodowanej chorobami ma bezpośredni związek ze stresem. Dlatego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni wspólnie zapobiegać stresowi w miejscu pracy i szukać rozwiązań ograniczających jego wpływ na zdrowie pracowników i funkcjonowanie firmy. Kampania „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie” ma na celu ułatwienie tego zadania. Na stronie internetowej www.streswpracy.pl dostępne są informacje m.in. o źródłach stresu i sposobach zapobiegania temu zjawisku, przykłady dobrych praktyk realizowanych w miejscu pracy oraz testy i quiz jako elementy pomocnicze, pozwalające rozpoznać pojawianie się sytuacji stresowych w pracy.

Autor: rb