tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Straż Miejska pomaga w egzaminie na kartę rowerową

W dniu 15 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie odbył się egzamin na kartę rowerową. Udział w nim wzięło 104 uczniów kl. IV - VIII. Sprawdzona została wiedza zarówno teoretyczna na temat przepisów ruchu drogowego, jak również praktyczna pod kątem stosowania ww wiedzy w ruchu drogowym.

W całym wydarzeniu wsparcia udzielał funkcjonariusz SMML st. insp. Bartłomiej Stępski, który na co dzień w szkole pełni służbę dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.