tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Sprzątanie Świata przez uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych

 

W dniu 21 kwietnia 2023 roku odbyło się zaplanowane i wpisane w akcję wiosennego sprzątania Świata miejsc zaśmieconych położonych na terenie Dzielnicy Kośminek w rejonie ulic Robotniczej i Sokolniki.

 

Działania zostały wspólnie zorganizowane przez Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych Panią Annę Wawruch-Lis oraz dzielnicowego Dzielnicy Kośminek Waldemara Głazka.

W akcji sprzątania udział wzięły dwie klasy uczniów – I klasa o profilu spedycyja oraz II klasa o profilu logistyka. Akcja odbywała się pod nadzorem wychowawców, nauczycieli oraz w asyście patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Efektem działań uczniów było zebranie 280 worków różnego rodzaju śmieci.