tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Sprawca wylewania nieczystości ciekłych ukarany

W dniu 6 października 2022 roku funkcjonariusze Eko-patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas interwencji zleconej przez mieszkańców, stwierdzili wylewanie nieczystości ciekłych do wykopanego na działce dołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że posesja nie jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy.

Strażnicy ukarali mieszkankę Lublina dwoma mandatami po 500 złotych oraz nakazali w terminie 7 dni wyposażyć posesję w zbiornik bezodpływowy i zawrzeć umowę z przewoźnikiem.