Telefon

tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

"Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej...."

W dniu dzisiejszym szeregi Straży Miejskiej Miasta Lublin zasiliło 4 nowo przyjętych do pracy aplikantów. W obecności Komendanta - Jacka Kucharczyka złożyli ślubowanie i dołączyli do 13 aplikantów zatrudnionych w grudniu 2019r. 

 

Treść ślubowania:

 

,,Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej,

chronić  porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,

przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej,

 dbać o etykę i dobre imię służby”

 

 

Autor: AC-P