tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Schemat toru przeszkód

Schemat toru przeszkód wykorzystywany przez Straż Miejską Miasta Lublin do sprawdzenia sprawności fizycznej kandydatów na stanowisko strażnika miejskiego znajduje się każdorazowo pod zamieszczanym ogłoszeniem o naborze:  http://bip.lublin.eu/bip/sm/index.php?t=200&fid=9450

Autor: AC-P