tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Pomoc seniorom

W dniu 28 marca (sobota) Straż Miejska Miasta Lublin weźmie udział w akcji „Pomagamy seniorom” organizowanej przez sieć „Nasze sklepy” oraz „Nasze smaki”. W ramach tej akcji seniorom, osobom samotnym i potrzebującym zostaną dostarczone paczki żywnościowe o wartości 200 zł. Straż Miejska Miasta Lublin wspólnie z wolontariuszami będzie rozwozić i dostarczać paczki.

Autor: rb