tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Podpowiadamy - Jak postępować ze zużytymi rękawiczkami i maseczkami?

Podpowiadamy - Jak postępować ze zużytymi rękawiczkami i maseczkami?

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) w tym sposób postępowania ze środkami ochrony osobistej jak maseczki ochronne czy rękawiczki.

Kogo dotyczą wytyczne

Wytyczne przeznaczone są dla:

  • gmin,
  • osób zdrowych objętych kwarantanną oraz dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa,
  • osób przebywających w izolacji,
  • podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi.

 

Informujemy, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscach publicznych np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem do strony Ministerstwa Klimatu:

https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa

Autor: AC-P