tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko strażnika miejskiego-aplikanta

W dniu 21 września 2021 roku Komendant Straży Miejksiej Miasta Lublin ogłosił nabór na wolne stanowisko strażnika miejskiego-aplikanta. 

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 1października.

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin.

Po godz. 15:30 w dni robocze oraz w soboty, niedziele i święta dokumenty będzie można złożyć na dyżurce Straży Miejskiej Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a.

 

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://biuletyn.lublin.eu/sm/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-straznika-miejskiegoaplikanta,11,15343,1.html