tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Nabór na strażnika miejskiego !!!

W dniu 20 stycznia 2023 roku Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin ogłosił nabór na wolne stanowiska urzędnicze:strażnik miejski-aplikant.

Zachęcamy do zainteresowania się Naszą ofertą pracy i złożenia swoich aplikacji. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie BIP:

https://biuletyn.lublin.eu/sm/praca/ogloszenia-o-naborze/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-straznika-miejskiego-aplikanta,15,15343,1.html