tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Mieszkańcy Lublina zakrywajcie nos i usta

Drodzy mieszkańcy Lublina już od 16.04.2020 roku pamietajcie o zakrywaniu nosa i ust.

 

Informujemy, że rozporzadzenie Rady Ministrów zmieniajace rozporządzenie w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie tylko wprowadziło nakazy i wyjątki od nakazów ale również nałożyło obowiązki na obywatela:

 

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

 

Autor: AC-P