tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Maseczki dla strażników

W dniu 11 kwietnia 2020 r. Straż Miejska Miasta Lublin otrzymała od Centrum Wolontariatu w Lublinie, reprezentowanego przez ks. Mieczysława Puzewicza, 1400 maseczek ochronnych. Maseczki te będą używane przez funkcjonariuszy w trakcie ich codziennej pracy.

Dziękujemy serdecznie za pomoc i ten szczodry dar.

Autor: rb