tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Maseczki dla mieszkańców

 

W dniu 16 kwietnia Straż Miejska Miasta Lublin otrzymała od jednej z lubelskich firm 100 sztuk maseczek. Maseczki te będą rozdawane osobom, które podczas interwencji strażników takich nie posiadały, gdyż miały problem z ich nabyciem.

 

 

Autor: rb