tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Mandaty w Parku Ludowym

W dniu 14 kwietnia o godzinie 22.30 dyżurny Straży Miejskiej Miasta Lublin obserwujący obraz z kamer monitoringu miejskiego przekazał patrolowi informację o dwóch osobach spożywających alkohol w Parku Ludowym. Strażnicy podjęli interwencję i nałożyli stuzłotowe mandaty karne na sprawców wykroczenia. 

Od 28 lutego strażnicy Straży Miejskiej Miasta Lublin nałożyli w Parku Ludowym 7 mandatów karnych na kwotę 700 zł w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. 

Przypominamy, że spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych jest zabronione.

Autor: rb