tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kontrole targowisk

W dniu 20 marca funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzili kontrole lubelskich targowisk. Sprawdzano, czy miejsca handlu posiadają odpowiednie warunki sanitarne (dostępność i utrzymanie toalet, dostępność ciepłej wody i mydła oraz środków dezynfekujących), a także czy osoby sprzedające na targowiskach wyposażone są w indywidualne zabezpieczenia takie jak płyny dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe. Kontrolą zostało objętych 78 stanowisk handlowych na 11 targowiskach na terenie miasta. Nie stwierdzono zastrzeżeń sanitarnych.

Autor: rb