tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kontrole posesji pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi

W dniu 5 marca funkcjonariusz Eko-Patrolu Straży Miejskiej wraz z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przeprowadzili kontrolę na jednej z posesji przy ul. Nałkowskich pod kątem pozbywania się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami. Podczas kontroli stwierdzono wystającą z terenu działki rurę, z której sączyła się bezbarwna, śmierdząca ciecz. Obecnie Wydział Ochrony Środowiska prowadzi czynności w tej sprawie. 

Od dnia 27 stycznia Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin prowadzi kontrole pod kątem gospodarowania nieczystościami ciekłymi w rejonie Zalewu Zemborzyckiego. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe pozbywają się odpadów zgodnie z przepisami. Dodatkowo podczas kontroli strażnicy sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach, a także warunki przebywania zwierząt oraz oznakowanie posesji tabliczkami administracyjnymi. 

W dniach od 27 stycznia do 9 marca 2020 r. funkcjonariusze skontrolowali 326 posesji przy ulicach: Bór, Grzybowa, Roślinna, Poranna, Rosy, Cienista, Nad Zalewem, Krężnicka, Niezapominajki, Łąkowa, Marzanny, Tęczowa, Ptasia.

Nałożono: 

15 mandatów karnych na 2750 zł za pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami, 

5 mandatów karnych na 900 zł za spalanie niedozwolonych materiałów,  

12 mandatów karnych na 1300 zł za brak aktualnych szczepień zwierząt. 

Skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu za pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami. 

Kontrole będą kontynuowane, Straż Miejska Miasta Lublin planuje kompleksowo sprawdzić wszystkie posesje leżące w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. 

Autor: rb