tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kolejny sprawca zaśmiecenia ukarany

W dniu 2 stycznia 2023 roku funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych Straży Miejskiej Miasta Lublin, podczas kontroli stwierdzili podrzucone worki z odpadami bytowymi, poremontowymi, plastikami samochodowymi oraz pozostałości po lodówkach przy ul. Żeglarskiej w Lublinie. Worki ze śmieciami i odpady plastikowe leżały na terenie zielonym w pasie drogi.

W wyniku przeprowadzonych czynności dzielnicowi ustalili i ukarali sprawcę wykroczenia mandatem karnym w wysokości 500 zł.

 

Wszystkie odpady zostały uprzątnięte.