tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Kolejny sprawca podrzucenia odpadów ukarany

Funkcjonariusze Oddziału Dzielnicowych Straży Miejskiej Miasta Lublin starszy inspektor Andrzej Mroczek oraz strażnik Joanna Ozimek, przeprowadzili czynności podczas których ustalili i ukarali sprawcę podrzucenia worków ze śmieciami w pasie drogi przy ul. Leszka w Lublinie. Śmieci zostały podrzucone pod koniec lutego b. r.

W workach znajdowały się odpady bytowe.

Mężczyzna, który podrzucił worki ze śmieciami został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł.

Odpady zostały uprzątnięte.