tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Gdzie szukać ogłoszenia?

 

Gdzie można szukać ogłoszenia o naborze?

  1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym  ukazuje się na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin ul. Podwale 3 a, jak również w  BIP-ie Straży Miejskiej Miasta Lublin http://bip.lublin.eu/bip/sm/index.php?t=200&fid=9450
  2. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia
  3. Miejscem składania aplikacji jest siedziba Straży Miejskiej Miasta Lublin-Kancelaria Ogólna.

 

Autor: AC-P