tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacjina stanowisko strażnik miejski:

  1. Test sprawności fizycznej.  
  2. Test z wymaganej na stanowisku strażnika miejskiego wiedzy.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Analiza nadesłanych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Etapy rekrutacji na stanowisko kierownicze- strażnik miejski

  1. Testu kwalifikacyjnego wraz z rozmową kwalifikacyjną oraz analizą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych;
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej wraz z analizą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych;
  3. Analizy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.
Autor: AC-P