tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji:

  1. Test sprawności fizycznej.  
  2. Test z wymaganej na stanowisku strażnika miejskiego wiedzy.
  3. Rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Analiza nadesłanych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.
Autor: AC-P