tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Działania Straży Miejskiej w związku z dzikimi, domowymi i bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta

Przebywanie bezpańskich oraz dzikich zwierząt na terenie miasta może wiązać się z różnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa mieszkańców, takimi jak możliwość zaatakowania, ugryzienia lub przenoszenia chorób. Dlatego ważna jest szybka reakcja na zgłoszenia i współdziałanie różnych podmiotów w celu wyeliminowania tych zagrożeń. 

Od lutego 2016 roku Eko-patrol Straży Miejskiej realizuje zadania związane z przebywaniem bezdomnych oraz dzikich zwierząt na terenie miasta Lublin. Dzikie i bezdomne zwierzęta są odławiane przez funkcjonariuszy i przewożone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (zwierzęta domowe) bądź do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt (zwierzęta dzikie oraz chore i ranne). Schronisko zajmuje się również usuwaniem padłych zwierząt z terenu miasta. 

W 2016 roku Straż Miejska zakupiła nowy pojazd, przeznaczony specjalnie do zadań związanych z odławianiem i transportem zwierząt. Jest to pojazd marki Volkswagen Transporter wyposażony w sprzęt typu chwytaki, siatki weterynaryjne, klatki na zwierzęta, rękawice ochronne. 

W roku 2016 odłowiono  246 zwierząt, w tym 59 psów przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 42 psy i koty przekazane właścicielom oraz 145 zwierząt dzikich

W roku 2017 do dnia 31 sierpnia odłowiono 477 zwierząt, w tym 111 psów przekazanych do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 63 psy i koty przekazane właścicielom oraz 303 zwierzęta dzikie (jeże, lisy, węże, bóbr, borsuk, krogulce, pustułki, kaczki).

Autor: rb