tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Apel do mieszkańców

W związku z zagrożeniem koronawirusem zwracamy się do mieszkańców, aby w miarę możliwości jak najbardziej ograniczyć osobiste załatwianie spraw w Straży Miejskiej Miasta Lublin. Jeśli otrzymali Państwo informację o konieczności złożenia wyjaśnień w siedzibie Straży Miejskiej w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdu, prosimy o zrobienie zdjęcia informacji i przesłanie go wraz z danymi osobowymi kierującego pojazdem na adres sekretariat@986.pl.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

Autor: rb