tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Akcja informacyjna Straży Miejskiej Miasta Lublin "Zasłaniaj nos i usta"

 

Straż Miejska Miasta Lublin prowadzi działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

W dniu 16.04.2020 r. rozpoczeliśmy akcję informacyjną związaną z nakazem zasłaniania ust i nosa. W ramach akcji strażnicy miejscy rozdają maseczki osobom, które nie nabyły maseczki z uwagi na trudną sytuację materialną oraz  informują obywateli o wprowadzonym nakazie. Do dyspozycji strażników miejskich jest 100 maseczek podarowanych przez jedną z lubelskich firm.

Autor: AC-P