tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

7.08.2017

Pies odłowiony w dniu 7 sierpnia przy ul. Poligonowej. 

Autor: rb