tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

5.10.2018 ul. Nadrzeczna

Pies odłowiony w dniu 5 października przy ul. Nadrzecznej.

Autor: rb