tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

26.10.2018 ul. Głuska

Pies odłowiony w dniu 26.10.2018 r. przy ul. Głuskiej

Autor: rb